Regulamin Turnieju

 REGULAMIN TURNIEJU

Regulamin halowego turnieju piłkarskiego


1. Cel:

      - zacieśnianie i utrwalanie więzi rodzinnych
      - popularyzacja zdrowego trybu życia 
      - poszukiwanie młodych talentów
      
2. Organizator:

      Parafia św. Pawła od Krzyża ul. Ks. Ignacego Skorupki 3 w Rawie Mazowieckiej


3. Termin i miejsce:

      - 13 styczeń 2019 r., Hala Millenium ul. Kazimierza Wielkiego 28 w Rawie Maz.
      - godz. 13:00 odprawa techniczna,
      - godz. 14:00 początek zawodów
      - godz. 18:00 przewidywane zakończenie zawodów


4. Uczestnicy:

      - drużyny liczą 2 zawodników: rodzic + dziecko - dopuszcza się również drużyny składające się z osoby dorosłej lub opiekuna i dziecka
      - zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości
- różnica wiekowa miedzy dzieckiem a opiekunem lub osobą dorosłą musi wynosić przynajmniej jedną różnicę pokoleniową (minimum 18 lat)


5. Sposób przeprowadzenia zawodów:

- mecze rozgrywane będą na boisku o wymiarach 21x16 
- piłką nr 4 lub 5, auty wybijane nogą, gra bez spalonego, piłka opuszczająca linię końcową boiska wprowadzana jest do gry nogą
- zawodnik broniący nie może łapać piłki, nie przestrzeganie tego przepisu będzie karane 'rzutem karnym' na pustą bramkę z odległości 9 m 
- bramki o wymiarach 1,83x1,22 m
- obowiązuje obuwie halowe na jasnej podeszwie
- zawody będą prowadzone przez jednego sędziego na polu gry, i przez sędziego technicznego przy stoliku sędziowskim.
- pozostałe zasady zgodne z przepisami PZPN.
- obowiązywać będą 3 kategorie wiekowe, które zależne będą od młodszego zawodnika drużyny:
  *kat. do10 
 * kat. do 15 lat 
 * kat. powyżej 15 lat


6. Program zawodów:

      - w turnieju bierze udział nieograniczona liczba zespołów.
      - system rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn:
            * każdy z każdym (jeśli ilość zgłoszonych drużyn nie przekroczy sześciu)
* system grupowy (jeśli zgłoszonych zostanie od 6 do 12 drużyn) drużyny zostaną podzielone na 2 grupy A i B
* system pucharowy – jeśli ilość wszystkich drużyn w danej kategorii przekroczy12.
- czas trwania zawodów (uzależniony od ilości uczestniczących zespołów): 2 x 5 minut, przerwa 1 minut. 


7. O kolejności zespołów w systemie "każdy z każdym" decydują kolejno: 

 * większa liczba zdobytych punktów
      * w przypadku gdy 2 lub więcej drużyn uzyska tę samą ilość punktów, to decyduje:
a) wygrana pomiędzy zainteresowanymi drużynami
            b) korzystniejsza różnica bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
c) większa liczba zdobytych bramek pomiędzy  zainteresowanymi  zespołami.
            d) korzystniejsza różnica bramek w całym turnieju
            e) większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju.


8. W systemie grupowym do dalszych gier awansują po 2 drużyny z największą ilością

      zdobytych punktów w grupie:

      * w przypadku takiej samej ilości punktów decydują zasady jak w punkcie 7.
      * dalsze rozgrywki odbywać się będą systemem pucharowym
* w półfinale zagrają: pierwsza drużyna z gr. A z drugą drużyną z gr. B oraz pierwsza drużyna z gr. B z drugą drużyną z gr. A
      * w meczu o pierwsze miejsce zagrają zwycięskie drużyny z półfinałów
      * w meczu o trzecie miejsce zagrają przegrane drużyny z półfinałów


9. Zgłoszenia:

- zgłoszeń dokonujemy w terminie do dnia 12 stycznia 2019 r. pod numerami telefonów: 
Michał Filipczak – 609 242 044,
Małgorzata Dziąg - 503 379 957,
Michalak Włodzimierz – 516 046 808,
lub mailowo pod adresem – turniejrodzinny@op.pl
- w zgłoszeniu podajemy imiona i nazwiska uczestników oraz datę urodzenia obu zawodników.


10. Zasady finansowania:

- przed rozpoczęciem zawodów drużyny dokonują uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 10 zł 


11. Nagrody:

- nagroda główna
      - za zajęcie I, II, III miejsca - puchar,
      - każda drużyna otrzyma okolicznościowy dyplom,
 


12. Postanowienia końcowe:

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas trwania zawodów;
- Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu;
- uczestnicy zawodów winni być ubezpieczeni od następstw NW.
- wszystkie prawa do logotypu turnieju zastrzeżone.


Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów), ponoszą związane z tym ryzyko oraz odpowiedzialność cywilną i prawną za wszelkie szkody.

Zgłoszenie do Zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Zawodów oraz wykorzystanie wizerunku uczestników. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi uczestników mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz umieszczane na stronach internetowych.
Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenie poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
.


Regulamin turnieju siatkarskiego

 

1. Cel:

- zacieśnianie i utrwalanie więzi rodzinnych
- popularyzacja zdrowego trybu życia
- poszukiwanie młodych talentów
- charytatywny


2. Organizator:

Parafia św. Pawła od Krzyża


3. Termin i miejsce:

- 21 czerwca 2015 r. (niedziela) boisko LO im Marii Skłodowskiej-Curie
- 13.00 godz. odprawa techniczna,
- 14.00 godz. początek zawodów


4. Uczestnicy:

- drużyny liczą 2 zawodników: rodzic + dziecko - dopuszcza się również drużyny składające się z osoby dorosłej lub opiekuna i dziecka
- zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości
- różnica wiekowa miedzy dzieckiem a opiekunem lub osobą dorosłą musi wynosić przynajmniej jedną różnicę pokoleniową (minimum 18 lat)


5 Sposób przeprowadzenia zawodów:

- zespoły zostaną podzielone na dwie kategorie:
* kategoria do lat 15
* kategoria powyżej lat 15
- o przydziale do jednej z wymienionych kategorii decyduje wiek dziecka
- mecze rozgrywane będą na boisku o wymiarach 8 x 4 m, czyli dwie połowy po 4 x 4 m.
- gra toczyć się będzie do 1 wygranego seta, do 15 punktów, ze zmianą stron co 7 punktów.
- piłka może być odbijana rękami, dłońmi lub całym ciałem
- zawody będą prowadzone przez jednego sędziego
 

6. Program zawodów:

- w turnieju bierze udział nieograniczona liczba zespołów
- system rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn:
* każdy z każdym (jeżeli ilość zgłoszonych drużyn nie przekroczy sześciu)
* grupowy (jeżeli ilość zgłoszonych drużyn nie przekroczy ośmiu). Drużyny
zostaną podzielone na dwie grupy
* pucharowy (jeżeli zgłoszonych zostanie więcej niż osiem drużyn). Zostanie ustalona drabinka rozgrywek


7. O kolejności zespołów w systemie "każdy z każdym" decydują kolejno:

- większa liczba zdobytych punktów
- w przypadku gdy 2 lub więcej drużyn uzyska tę samą ilość punktów, to decyduje:
a) wygrana pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
b) korzystniejsza różnica punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami


8. W systemie grupowym do dalszych gier awansują po 2 drużyny z największą ilością

     zdobytych punktów w grupie:

- w przypadku takiej samej ilości punktów decydują zasady jak w punkcie 7.
- w następnej kolejności zagrają: pierwsza drużyna z gr. A z drugą drużyną z gr.
B oraz pierwsza drużyna z gr. B z drugą drużyną z gr. A
- w meczu o pierwsze miejsce zagrają zwycięskie drużyny z półfinałów
- w meczu o trzecie miejsce zagrają przegrane drużyny z półfinałów
- mecze toczyć się będą równolegle w obydwu grupach


9. Zgłoszenia:

- zgłoszeń dokonujemy w terminie do dnia 21 czerwca 2015 r. pod numerami
Krzysztof Gawot – 513-006-516,
Jacek Malczewski – 501-246-538,
- w zgłoszeniu podajemy imiona i nazwiska uczestników oraz datę urodzenia.


10. Zasady finansowania:

- przed rozpoczęciem zawodów drużyny dokonują uiszczenia opłaty wpisowej w dowolnej wysokości przeznaczonej na cel charytatywny.


11. Nagrody:

- za zajęcie I, II i III miejsca – nagrody i puchary,
- każda drużyna otrzyma okolicznościowy dyplom,
- nagroda dla najmłodszego uczestnika zawodów
- uczestnicy turnieju biorą udział w losowaniu nagrody głównej


12. Postanowienia końcowe:

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i skradzione podczas trwania zawodów;
- Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu;
- uczestnicy zawodów winni być ubezpieczeni od następstw NW
- wszystkie prawa do logotypu turnieju zastrzeżone.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów), ponoszą związane z tym ryzyko oraz odpowiedzialność cywilną i prawną za wszelkie szkody.

Zgłoszenie do Zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Zawodów oraz wykorzystanie wizerunku uczestników. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi uczestników mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz umieszczane na stronach internetowych.
Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenie poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem